Videokonferens, person tittar in i dator med bild på en grupp människor.

Webbenkät – hjälp oss kartlägga behovet av hälsodata

Publicerad:
Regeringen vill genom olika typer av data skapa bättre förutsättningar för nationell uppföljning, driva kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården och för forskning och innovation i Sverige.

Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att kartlägga behoven av olika typer av datamängder inom hälsodataområdet.

- Vi hoppas att vi genom kartläggningen kan fånga så många olika användningsområden av hälsodata som möjligt, säger Olof Ryderberg, utredare på avdelningen för register och statistik. Fokus är i första hand på data som idag inte finns tillgänglig på nationell nivå.

Svara på enkäten

Är du verksam inom näringslivet, hälsodataaktörer, professionsorganisationer, patient-, brukar-, och närstående organisationer, pensionärsorganisationer, fackliga organisationer och tankesmedjor inom området? I så fall vill vi gärna ha din hjälp med att svara på enkäten. Underlaget bidrar till den prioritering och det slutliga förslag på hälsodata som blir tillgängliga på nationell nivå. Delredovisning till regeringen sker i mars 2022.

Enkäten är öppen till och med 23 december.

Här kan du svara på enkäten

Har du frågor kontakta halsodata@socialstyrelsen.se

Tack för ditt bidrag!