Sjukgymnast håller i äldre kvinnas händer

Viktigt att personal i vård- och omsorg fortsätter arbeta smittförebyggande

Publicerad:
Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom, även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Det här gäller från och med den 1 april 2022

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022. Det fortsätter dock att vara en anmälningspliktig sjukdom. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att covid-19 ska smittspåras i vissa verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer om testning för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Inom vård och omsorg är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Därför behöver särskilda riskreducerande åtgärder vidtas inom dessa verksamheter även under en viss tid framöver för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till personal i vård och omsorg

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.

Gå till Fokhälsomyndighetens webbsida Personal inom vård och omsorg för mer information.  

Det är fortfarande viktigt att personal vaccinerar sig mot covid-19

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Genom att vaccinera dig mot covid-19 och ta de påfyllnadsdoser som erbjuds behåller du ett gott skydd och undviker allvarlig sjukdom. Vaccination är också en av åtgärderna för att minska smittspridning.

Den som bedriver vård och omsorg ansvarar bland annat utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv att beakta om personalen är vaccinerad eller inte.

Mer information på Socialstyrelsens webbsida Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19