Ett fält med raps.

Viktigt att nyanlända från Ukraina får kontakt med svenska myndigheter

Publicerad:
Allt fler flyr från Ukraina efter Rysslands invasion och antalet personer som kommer till Sverige fortsätter att öka. För att få del av mer än det allra mest akuta stödet från svenska samhället är det viktigt att de får kontakt med svenska myndigheter.

De som flytt till Sverige från Ukraina kan ha olika rätt till skydd, stöd och vård, det styrs av på vilken juridisk grund de befinner sig i landet. För den som vill få del av samhällets stöd i Sverige är det viktigt att anmäla sig hos Migrationsverket. Då har samhället bättre förutsättningar att ge ett tryggt mottagande och erbjuda nödvändig hälso- och sjukvård och ekonomiskt bistånd.

- Vi vill uppmana alla som möter personer som flytt hit från Ukraina att berätta om hur viktigt det är att anmäla sig hos Migrationsverket. Det ger samhället bättre förutsättningar att ge stöd, säger Urban Lindberg, stabschef vid Socialstyrelsen. 

Ukrainska medborgare får vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka något särskilt tillstånd. Men det innebär att de har mycket begränsad rätt till sådant som ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård.
Personer som är registrerade som asylsökande eller har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har större rätt till hjälp från samhället. 

Erbjudande om hälsoundersökning

När en nyanländ person ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd eller asyl hos Migrationsverket får kommuner och regioner information. I och med det får personen erbjudande om hälsoundersökning och sjukvårdspersonal kan bedöma om personen har behov av vård och behandling. Det är också prioriterat att erbjuda vaccin, bland annat mot covid-19 för de som inte är vaccinerade.

- Det är viktigt att regionerna får reda på om de som nu flyr hit från Ukraina har behov av hälso- och sjukvård och hur brådskande det är. Den som inte registrerar sig alls i Sverige har mer begränsade möjligheter att få vård, säger Urban Lindberg. 

Hälsoundersökningarna ger också möjlighet för regionerna att få en bild av det samlade vårdbehovet hos de nyanlända och planera för det.