Sjukvårdspersonal injicerar vaccin i en arm

Viktigt att anpassa åtgärder inom vård och omsorg efter smittläget

Publicerad:
Spridningen av covid-19 ökar i samhället just nu. Verksamhetsansvariga och personal i vård, tandvård och omsorg behöver vara uppmärksamma på utvecklingen och fortsätta arbeta för att förebygga smitta och anpassa åtgärder för att skydda de sköraste grupperna.

Utöver att god följsamhet till basala hygienrutiner och andra grundläggande vårdhygieniska rutiner upprätthålls, behöver verksamhetsansvariga se till att:

  • underlätta för vaccination av personal och vård- och omsorgstagare
  • personalen är uppmärksamma på symtom
  • testning och smittspårning genomförs
  • organisation, bemanning och besöksrutiner anpassas
  • munskydd som source control används

Läs mer om vad verksamhetsansvariga behöver tänka på hos Folkhälsomyndigheten