Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Vi behöver din hjälp att förbättra Äldreguiden!

Publicerad:
Har du de senaste 3 åren behövt jämföra eller söka information om äldreomsorg? Du kanske har en familjemedlem, är anhörig till någon som nu får äldreomsorg? Du kanske själv har äldreomsorgsinsatser? Eller står du inför att snart börja söka information och jämföra äldreomsorgen?

Vi vill att du delar med dig av dina erfarenheter och upplevelser av Äldreguiden, sökande och jämförande av information om äldreomsorg. Dina svar kommer hjälpa oss i utvecklingen av den nya Äldreguiden. Under ett intervjutillfälle får du berätta om dina upplevelser, bra som dåliga! Intervjun leds av en testledare, tar 45-60 minuter och sker via videosamtal eller telefon. Intervjuerna pågår veckorna 47, 48, 49 och kommer att ske under kontorstid.

För att kunna delta ska du:

  • Ha varit anhörig eller själv varit den med äldreomsorgsbehov, från 2017 fram till och med idag.
  • Precis inlett eller inom en snar framtid börja jämföra och söka information om äldreomsorg. Antingen åt en närstående eller åt dig själv.

Du behöver inte förbereda dig något utan bara svara med ditt perspektiv.

Om du vill hjälpa oss, eller känner någon som vill, maila jessica.cronheim@antrop.se
Tack för att du hjälper till att förbättra Äldreguiden!

Klicka här för att komma till formuläret