Vi arbetar för att stärka patientsäkerheten

Publicerad:
Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador inom sjukvården. För att stärka patientsäkerheten och stödja arbetet inom hälso- och sjukvården håller Socialstyrelsen på att ta fram en nationell handlingsplan som kommer att presenteras i början av 2020.

Handlingsplanen innehåller fem prioriterade områden med drygt 45 förslag till åtgärder för att stärka patientsäkerheten. Bland annat betonas att kunskapen om patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården behöver öka, det förebyggande arbetet utvecklas och arbetet stärkas med att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador.

Planen tas fram tillsammans med myndigheter, regioner, kommuner, nationella organisationer och experter. Alla samverkansaktörer föreslår också att ett råd bildas med dessa så att samarbetet kring patientsäkerhetsfrågor kan fortsätta när handlingsplanen är klar i början av 2020.

Internationella patientsäkerhetsdagen

Nu uppmärksammas också patientsäkerhetsfrågorna runt om i världen. Världshälsoorganisation WHO, där Sverige är en aktiv medlem, har initierat 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar på olika sätt i en världsomspännande kampanj med uppmaningen ”Speak up for Patient Safety" "Uppmärksamma patientsäkerhet".

Hjälp oss att uppmärksamma och dela kunskap

Sverige stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål: ”Ingen ska skadas i vården”. Vi är många som berörs och kan bidra till att stärka patientsäkerheten, både i det enskilda mötet och nationellt.

Ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet är att dela information. Vi har därför samlat underlag som du kan ta del av och som vi hoppas du också vill dela med andra. Här finner du länkar till vår webbplats om patientsäkerhet, poddar och andra underlag.

Film: Ingen ska skadas i vården

I filmen deltar Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Chief Nurse Officer för Sverige och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och Chief Medical Officer för Sverige. De berättar om Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete.

Film: Röster om patientsäkerhetsarbete

I filmen ger Charlotta Nelsson, chefläkare Region Värmland och Pelle Gustafson, chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag – Löf, sin syn på patientsäkerhetsarbete.