Sjukvårdspersonal studerar en datorskärm med röntgenbild och diskuterar.

Vårens dialoger om nationell högspecialiserad vård – nu har det sjunde och sista dialogmötet genomförts

Publicerad:
Under våren har Socialstyrelsen haft dialogmöten med ledningarna för samtliga sju universitetssjukhusregioner som bland annat handlat om utvecklingen av den nya vårdstruktur som nationell högspecialiserad vård innebär. I dag hölls det sista mötet.

Den nationella högspecialiserade vården (NHV) som ska skapa mer jämlik tillgång till den mest avancerade vården fortsätter att utvecklas och omfattar nu totalt 46 tillståndsområden och cirka 3 300 patienter. Från januari till april 2023 har Socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell, tillsammans med Kristina Wikner, enhetschef högspecialiserad vård, haft dialogmöten med ledningarna för de sju universitetsjukhusregionerna. 

Syftet med dessa möten har varit att stärka dialogen och lyssna in regionernas förväntan på det fortsatta arbetet inom NHV. Mötena har även gett Socialstyrelsen möjlighet att informera om och diskutera nuläge och tidsplan för arbetet framåt.  

– Dialogen är avgörande för att koncentrera den avancerade vården. Det gemensamma målet är att stärka svensk hälso- och sjukvård, så att alla ska ha tillgång till den mest avancerade vården oavsett var i landet man bor. Det handlar också om att bygga framtidens vårdstruktur och stärka robustheten i hälso- och sjukvården, säger Kristina Wikner.

Nationell högspecialiserad vård är komplex och sällan förekommande vård som bedrivs på högst fem enheter i landet. Socialstyrelsen leder sedan 2018 arbetet på uppdrag av regeringen. Syftet är att samla kompetens och resurser med målet att stärka kunskap, kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. 

Dialogerna med regionledningarna har bland annat handlat om hur många vårdområden som återstår att genomlysa. Intresse för den förvaltning och uppföljning av tillstånden som Socialstyrelsen nu fortsätter utveckla har också framkommit.

– Den årliga uppföljningen håller just nu på att granskas och kommer inom kort finnas klar på Socialstyrelsens hemsida, där alla kan ta del av data om bland annat volymer och tillgängligheten inom NHV-områdena, säger Kristina Wikner.