Läkare och patient i undersökningsrum

Vår plan för årets analyser inom vård- och omsorg är klar

Publicerad:
Idag publicerades vår analysplan som beskriver pågående och planerade analyser inom vård- och omsorg på myndigheten. Syftet är att öka kännedomen om Socialstyrelsens analysverksamhet och att hitta gemensamma samarbetsområden med andra aktörer.

Analysplanen är en del av arbetet med att utveckla Socialstyrelsens roll som analys- och statistikmyndighet. Den vänder sig främst till regeringen, beslutsfattare samt vård och- omsorgsgivare. Andra intressenter är FoU-verksamhet i regioner och kommuner, professioner inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst, patient-, brukar- och intresseorganisationer, SKR, universitet och högskolor, andra statliga myndigheter.

I analysplanen finns identifierade behov, områden, frågeställningar inom vård och omsorg som behöver kartläggas, följas upp, utvärderas och analyseras. Några exempel på större områden som myndigheten analyserar de närmaste åren är omställningen till en god och nära vård, psykisk hälsa samt coronapandemins påverkan på hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Läs analysplanen här
Analysplan – Analyser av vård och omsorg 2021–2023Artikelnummer: 2021-2-7215|Publicerad: 2021-03-11