Orange day, händer som kramar ett hjärta

Våld mot kvinnor måste få ett slut

Publicerad:
Den 25 november är det ”Orange Day”, den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För kvinnor är hemmet den plats där risken för att utsättas för våld är störst. Förutom att våldet skadar och dödar människor, får det konsekvenser för hela samhällets välfärd och utveckling såsom för folkhälsa, ekonomi, utbildning och arbetsmarknad.

Socialstyrelsen har utrett 26 barn som utsatts för dödligt våld och 57 vuxna som utsatts för dödligt våld eller försök till dödligt våld av närstående gärningspersoner under de senaste tre åren. Utredningarna visar att det finns brister i samhällets skyddsnät och lyfter områden där förbättringar kan ske i arbetet för att förebygga och stoppa våld.

Socialstyrelsen bidrar med att ta fram kunskap, stödmaterial, utbildningar och metoder. Vi stödjer hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med att förebygga, upptäcka och agera mot våld.

Tillsammans kan vi stoppa våldet!

Läs mer om och se filmer som sammanfattar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer började gälla den 1 november. Den nya författningen berör både socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Mer information om hur arbete mot våld i nära relationer kan utvecklas finns på Kunskapsguiden.se under fliken Våld och förtryck under Våld i nära relationer. Här förtydligas socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar och du kan få kunskapsstöd och tips om utbildningar.

Vad är våld i nära relationer? - Kunskapsguiden