Flicka på studsmatta vid havet.

Våld mot barn med funktionsnedsättning

Publicerad:
Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld. Nu finns ett nytt material med fakta om våldsutsattheten, stöd till personalen, underlag för utvecklingsarbetet och samlad information om socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar inom området.

Barn med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för våld. Mest sårbara är barn som har psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

– Barnen behöver bli sedda, förstådda och få den hjälp de har rätt till. Det är viktigt att alla som möter barn är förberedda på att kunna prata om våld och att man känner till vilket ansvar vården och omsorgen har, säger Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen.

Samtal om våld mot barn med funktionsnedsättning

Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld, därför behöver alla som möter barn vara förberedda på det. Barn är unika utifrån sina alldeles egna förmågor och erfarenheter, upplevelser och levnadsvillkor. Ett barn med funktionsnedsättning kan ha särskilda behov att ta hänsyn till inför och under ett samtal.

Presentations- och reflektionsmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram ett presentations- och reflektionsmaterialet som ger en översiktlig bild av området våld mot barn med funktionsnedsättning. Materialet kan användas vid arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller som inslag i utbildning eller kompetensutveckling på arbetsplatsen. Syftet är att bidra till att stimulera verksamheternas utvecklingsarbete.

Kunskap om våldsutsatthet

Flera lagar och föreskrifter reglerar arbetet för att förhindra våld i nära relationer. Personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvårdens olika verksamheter och tandvården kan göra viktiga insatser genom att tidigt upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det kan handla om att ge råd, stöd och behandling, göra orosanmälan till socialtjänsten och samverka med andra.

Läs mer om våld mot barn med funktionsnedsättning på Kunskapsguiden

Webbinarium om våld mot barn med funktionsnedsättning den 20 oktober kl. 15.00-16.00

Välkommen till ett angeläget webbinarium! Du får bland annat fakta om våldet, om riskfaktorer och konsekvenser. Du får också veta hur du kan samtala med barnen och vilka insatser som finns. Presentations- och reflektionsmaterialet kommer också att presenteras.

Ingen föranmälan behövs. Du ansluter till webbinariet genom att klicka på den här länken:

https://play.quickchannel.com/play/4udbfyu