Utökat statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre

Publicerad:
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ytterligare 48 500 000 kronor för att motverka ensamhet bland äldre.

Statsbidraget går till organisationer och stiftelser som driver projekt och verksamheter för att motverka ensamhet bland äldre. Det delas ut för att möta det ökade behovet till följd av covid-19.


Det utökade statsbidraget går till samma organisationer och stiftelser som beviljades statsbidrag den 2 mars 2020 i syfte att motverka ensamhet bland äldre, förordning 2019:274.