""

Uppdatering av riskgrupper

Publicerad:
Socialstyrelsens lista över grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19 har uppdaterats med personer med bipolär sjukdom eller schizofreni som har en påtagligt ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att löpande se över och vid behov uppdatera listan över grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19. Syftet är att ge underlag till en modell för ekonomisk ersättning till de grupper som på grund av risken att bli allvarligt sjuka inte bör fortsätta förvärvsarbeta. Den 29 april lämnade Socialstyrelsen en tredje delrapport.

Analys har nu visat att personer med bipolär sjukdom eller schizofreni har en påtagligt ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och därför läggs nu också de diagnoserna till listan över riskgrupper.

Hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck finns sedan tidigare med på listan över riskgrupper men analys av data visar att också de som haft stroke har en högre risk för att bli mer allvarligt sjuka av covid-19. Socialstyrelsen anser därför att även stroke ska läggas till listan över riskgrupper.

I samband med den förra rapporteringen, i slutet av februari, la vi till gravida i graviditetsvecka 20-36 på listan på grund av att den som är gravid och insjuknar i covid-19 under andra halvan av graviditeten har en ökad risk att föda för tidigt, vilket är riskfyllt för barnet. Analys visar nu även på en viss ökad risk för den gravida kvinnan att bli allvarligt sjuk vid covid-19, viket ger ytterligare en anledning till att graviditet från vecka 20 ska stå på listan över risker vid covid-19.