Ryggtavla på barn som tittar ut genom fönster.

Uppdaterat stöd och information för orosanmälningar om barn

Publicerad:
Orosanmälningar till socialtjänsten är en viktig del i skyddsnätet kring barn och en möjlighet att tidigt fånga upp barn som annars riskerar att fara illa. Nu har vi uppdaterat vårt stödmaterial om att anmäla oro för barn.

Varje år tar socialtjänsten i kommunerna emot omkring 330.000 orosanmälningar, det motsvarar nästan 1000 anmälningar om dagen. En stor majoritet av anmälningarna kommer från yrkesverksamma inom polisen, skolan och hälso- och sjukvården, som är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i misstänker att ett barn far illa.

Information för anmälare har uppdaterats

Socialstyrelsen har reviderat handboken Att anmäla oro för barn. Den riktar sig i första hand till verksamheter som omfattas av anmälningsskyldighet, men ger också stöd om anmälningar utifrån rekommendationen att anmäla som gäller alla i Sverige. Som hjälp tillhandahåller vi också en folder för personal om vad anmälningsskyldigheten innebär, vad som ska anmälas och hur.

Mer stöd om innehåll i anmälan och information till familjen

Handboken är i första hand reviderad utifrån ändringar i lagstiftningen sedan den senast publicerades. Bland annat har FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, blivit svensk lag år 2020. I samband med revideringen har vi också förtydligat vad som kan skrivas i anmälan och information till barn och vårdnadshavare i samband med anmälan.

Folder med kortfattad information för personal

I vår folder för personal som heter Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn finns kortfattad information om varför anmälningar behövs, vad som ska anmälas och hur man gör. Foldern finns för nedladdning.

Stöd för verksamheter och chefer