""

Uppdaterat kunskapsstöd vid könsdysfori

Publicerad:
Socialstyrelsen har uppdaterat två kapitel i kunskapsstödet God vård av barn och ungdomar med könsdysfori från 2015.

De nya kapitlen ”Stöd till unga och deras familjer” och ”Utredning av könsinkongruens hos barn och ungdomar” ges ut som en separat publikation. I och med detta blir kapitlen om stöd och utredning i kunskapsstödet från 2015 inaktuella.

Under hösten 2021 publicerar vi uppdaterade kapitel och rekommendationer om hormonbehandling och kirurgi. Resterande medicinska kapitel och kunskapsstödet som helhet publiceras i maj 2022, då uppdraget även redovisas till regeringen.

Uppdateringen görs för att väga in ny kunskap och de förändringar inom vårdområdet som skett sedan kunskapsstödet publicerades 2015, och för att ge rekommendationer för en god vård utifrån dagens förutsättningar.