Kvinnas ryggtavla, bild tagen utomhus vid skog och hus

Uppdaterad handbok om våld i nära relationer

Publicerad:
Nu har vi uppdaterat handboken Våld i nära relationer för att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården ska ha tillgång till stöd för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) och det övriga regelverk som gäller för arbetet med våld i nära relationer.

Alla har rätt till ett liv utan våld. Verksamma inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården har en viktig men också svår uppgift att bidra till att förebygga, upptäcka och agera mot våld. Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar visar att i allvarliga fall av våld har både våldsutövare och våldsutsatta i flera fall haft kontakter med vården, socialtjänsten eller andra myndigheter. Tidig upptäckt och insatser samt samverkan mellan olika samhällsaktörer, kan förändra liv.

I november 2022 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer i kraft och syftar till att ytterligare förbättra kvaliteten i socialnämnders och vårdgivares arbete på området våld i nära relationer. Med föreskrifterna och de allmänna råden samt handboken vill Socialstyrelsen ge socialnämnder och vårdgivare stöd både för planering av verksamheten på en övergripande nivå och för handläggning av enskilda ärenden. Handboken riktar sig även i vissa delar till utförare av socialtjänst, till exempel ideella organisationer.

Innehållet i handboken bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden.

Ta del av föreskrifter och allmänna råd