""

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Publicerad:
Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Detta innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen prövar och utfärdar i dagsläget behörighetsbevis för 22 yrken inom hälso- och sjukvården och kommer även att pröva ansökningar om bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska.

Grunden för att få ett bevis är en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för att kvalitet och säkerhet i vård och omsorg ska kunna upprätthållas. Regeringen anser att kompetensen hos undersköterskor behöver säkerställas och har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

Genom regleringen tydliggörs dessutom vilken kompetens en person med titeln undersköterska har, vilket ska bidra till trygghet för patienter, brukare och anhöriga, liksom underlätta för arbetsgivare i att leda och planera verksamheten.

Vad betyder det för den som är undersköterska idag?

För den som har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska den 1 juli 2023 gäller att hen får fortsätta att använda titeln under 10 år, det vill säga till den 30 juni 2033. Därefter behöver hen ansöka om och beviljas ett bevis för att få fortsätta att använda yrkestiteln.

Även de som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, från gymnasieskolan eller Komvux, enligt äldre studieordning ska under dessa 10 år kunna ansöka och få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

Förberedelser startar hösten 2021

Socialstyrelsen tar nu fram en plan för att hantera kommande ansökningar.
Från och med den 1 juli 2023 blir det möjligt att ansöka om beviset.