Under 2020 donerade 174 personer sina organ efter döden

Publicerad:
Under 2020 var antalet organdonatorer 174 personer. Det är något lägre än de senaste fyra åren, men högre än under första halvan av 2010-talet. Att Sverige trots covid-19-pandemin haft 174 organdonatorer visar att svensk sjukvård trots extra hög belastning har lyckats genomföra många organdonationer.

Under året transplanterades 429 njurar, varav 116 från levande donatorer. Det genomfördes 172 levertransplantationer, 54 hjärttransplantationer och 51 lungtransplantationer. 13 bukspottkörtlar och 5 ö-celler transplanterades också under 2020.

Under året avled 41 personer medan de väntade på ett nytt organ.