En man och en kvinna sitter vid ett bord och konverserar i kontorsmiljö

Tydligare barnrättsperspektiv vid bedömning av missbruk och relaterade problem

Publicerad:
ASI-intervjun används i 83 procent av Sveriges kommuner för att bedöma missbruk och relaterade problem. I en ny revidering av ASI-manualen har Socialstyrelsen nu förtydligat barnperspektivet. Revideringen innefattar bland annat information och följdfrågor till klienter med barn.

ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod som används som underlag för utredning och uppföljning av klienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem. Intervjun används i 83 procent av Sveriges kommuner och kan även användas för systematisk uppföljning av hela klientgruppers behov och förändring.

I den nya upplagan av ASI-manualen har Socialstyrelsen förtydligat barnperspektivet. Revideringen innefattar bland annat information och följdfrågor till klienter med barn.

För att lyfta barnperspektivet har vi lagt till hjälptexter om vad man kan fråga när man intervjuar personer som har barn. Vi har också förtydligat vad som gäller vid anmälningsplikt och orosanmälan, säger Anitta Litvinov, utredare på Socialstyrelsen.

Revideringen innefattar även frågor, uppdatering och förtydliganden av instruktioner, och revidering av listor och bilagor.