Tonåring sitter i säng med dator i knät.

Förslag om insatser utan vårdnadshavares samtycke

Publicerad:
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utreda flera frågor som rör ökade möjligheter för socialtjänsten att besluta om insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke.

Två rapporter lämnas i dag till regeringen.

Öppna insatser utan samtycke i fler situationer

Rapporten innehåller en redogörelse av kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke samt förslag på förändrad lagstiftning. Förslaget utgår ifrån att åldersgränsen för när barn själva kan samtycka till öppna insatser sänks från 15 till 12 år.

Placering av barn utan vårdnadshavarnas samtycke

Rapporten innehåller en fördjupad analys av ett av förslagen från LVU-utredningen (SOU 2015:71). Förslaget som har analyserats handlar om att möjliggöra för socialtjänsten att placera barn från 16 år utanför hemmet genom beslut enligt socialtjänstlagen, men utan vårdnadshavares samtycke.

Läs rapporterna här