Nyfödd bebis som ammar.

Tio steg som främjar amning

Publicerad:
Socialstyrelsen har uppdaterat foldern – Tio steg som främjar amning. Strävan har varit att de ska överensstämma med WHO:s originalversion från 2018. Kärnan är fortfarande densamma, nämligen att skydda, främja och stödja amning.

En enkel tabell förklarar nu hur stegen som främjar amning kan implementeras i hälso- och sjukvård och varför det är viktigt. De två första stegen tydliggör att det krävs rutiner på strategisk ledningsnivå och de övriga åtta fungerar som stöd för den vårdpersonal som möter och vårdar nyblivna mödrar och spädbarn. 

Mer hos oss