Svart ruta med orange och vit text som säger: Våga fråga. Det finns hjälp att få.

Tillsammans mot våld

Publicerad:
Socialstyrelsen deltar i kampanjen ”Tillsammans mot våld” som leds av Jämställdhetsmyndigheten. På flera butiker i hela landet visas kampanjen på skärmar under en månads tid. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om vart man kan vända sig för att få stöd.

Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen lanserar den 15 november 2021 den nationella kampanjen ”Tillsammans mot våld”. För andra året går kampanjen med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Kampanjen ”Tillsammans mot våld” lanseras i flera steg. På flera butiker i hela landet visas kampanjen på skärmar under en månads tid. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om vart man kan vända sig för att få stöd. Informationen till våldsutsatta kommer också att spridas via affischering och inlägg i sociala medier.

Socialstyrelsen har kunskapsstöd, utbildningar och metodstöd för dig som är verksam inom arbetet mot våld inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. För samlad kunskap, se www.kunskapsguiden.se

Fakta
  • Socialstyrelsens arbete är en del i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Myndighetens arbete omfattar uppdrag som rör våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, människohandel och sex mot ersättning.

  • Mäns våld mot kvinnor och barn tar sig många olika uttryck. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Kvinnor drabbas därför inte bara av fysiska skador, utan även av psykiska men och ekonomiska förluster. Barn drabbas när de utsätts för eller bevittnar våld.

  • Socialstyrelsens arbete innebär att utifrån bästa tillgängliga kunskap stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i att förebygga, upptäcka och agera mot våld.

  • Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskap och utbildningar, samt verktyg för att arbeta systematiskt mot våld. Myndigheten följer även upp arbetet inom vården och socialtjänsten och fördelar statsbidrag till kommuner och ideella organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor och barn.

  • Socialstyrelsen utreder dödsfall och svåra skador vid våld i nära relationer och vid våld mot barn.