Sjuksköterska håller upp provrör och bomullspinne

Svårt att jämföra dödsfall mellan länder

Publicerad:
Socialstyrelsen har kartlagt rapporteringen av dödsfall kopplade till covid-19 både nationellt och internationellt.

Kartläggningen belyser likheter och olikheter när det gäller respektive lands rapportering av dödsfall i samband med smittskyddsövervakningen för covid-19, och när det gäller produktionsprocesser för statistik om dödsorsaker. De länder som ingått i kartläggningen är de nordiska länderna samt Belgien, Estland, Italien, Kanada, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland samt Österrike.

Det finns olika mått som går att använda för jämförelser när tillräckligt bra datakällor finns tillgängliga. Samtidigt som olikheterna i hur och när länder rapporterar uppgifter särskilt i samband med pandemin försvårar jämförelser. Mått som rekommenderas för större jämförbarhet är överdödlighet och åldersstandardiserade dödstal, särskilt då det finns statistik för tidigare år att relatera till.