Akutsjukvård, två kirurger sätter på sig kirurgiska handskar inför operation.

Svar på frågor om donation av hälso- och sjukvårdsmateriel till Ukraina

Publicerad:
Just nu får Socialstyrelsen ett stort antal erbjudanden om donationer av utrustning med mera med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Erbjudandena vittnar om ett starkt engagemang och vilja att hjälpa. Här kan du läsa om hur hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina organiseras.

Den europeiska civilskyddmekanismen ERCC hanterar och administrerar begäran av stöd som kommer från Ukraina. ERCC betonar vikten av att det stöd som ges är samordnat och koordinerat mellan EU:s medlemsländer. Det innebär bland annat att det hälso- och sjukvårdsmateriel som sänds till Ukraina ska utgå från uttryckliga behov från Ukrainas sida.

Stöd förmedlat via svenska myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB är Sveriges kontaktpunkt för civilskyddsmekanismen. Via MSB fick Socialstyrelsen i slutet av februari en lista på hälso- och sjukvårdsmateriel som efterfrågades av Ukraina.

Socialstyrelsen kunde genom sitt eget lager svara mot det som efterfrågades och transporterna till Ukraina påbörjades 1 mars. Socialstyrelsen har dessutom bett Sveriges regioner att genomföra en inventering av vad de har möjlighet att donera och kommer att sammanställa en sådan lista och skicka till MSB som kan användas i samband med eventuella nya förfrågningar från Ukraina.

Till branschorganisationer och större koncerner som vill donera hälso- och sjukvårdsmateriel

Branschorganisationer, större koncerner m.m. som vill donera hälso- och sjukvårdsmateriel kan kontakta MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om donationerna svarar mot behov som inkommit till MSB via EU:s civilskyddsmekanism kan MSB ta emot dessa.

Till enskilda företag som vill donera hälso- och sjukvårdsmaterial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hänvisar enskilda företag till andra kanaler som kan förmedla stöd, exempelvis Röda korset.