Kvinnor spelar bingo på äldreboende

Stöd och information för ny personal i äldre- och funktionshinderomsorgen

Publicerad:
Inför sommaren anställs många sommarvikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen. Vi har därför samlat lite information och stöd som kan vara bra för att introducera dem till arbetet.

Introduktionsutbildning

Vår introduktionsutbildning för ny personal i äldre- och funktionshinderom-sorgen ger grundläggande kunskaper för den som är ny på jobbet. Det är en webbutbildning som är kostnadsfri.

Utbildningen tar bland annat upp lagar och regler, socialtjänstens uppdrag, äldreomsorgens värdegrund, bemötande och förhållningssätt och basala hygienrutiner.

Paketet består av två delar som båda är kostnadsfria för deltagarna och tillgängliga för alla. Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare. Introduktionspaketet tar ca fyra dagar att genomföra i sin helhet. Rekommendationen är att gå igenom delarna vid olika tillfällen och att börja med del ett.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett
Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

Webbutbildning i basala hygienrutiner

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Utbildningen tar cirka en timme att genomföra.

Webbutbildning i basala hygienrutiner

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

De som arbetar inom vården eller omsorgen möter ofta sköra personer som riskerar att drabbas hårt av covid-19. Därför är det viktigt att så många som möjligt i personalen har tagit alla de vaccindoser som de erbjudits. Det är även viktigt för den egna hälsans skull, eftersom det både skyddar mot allvarlig sjukdom och död.

Folkhälsomyndighetens information till personal inom vård och omsorg som vill veta mer om vaccinationen mot covid-19