Johner Bildbyra AB

Stöd i arbetet för att förebygga suicid

Publicerad:
Nu finns ny, uppdaterad information om suicidprevention på webbplatserna Kunskapsguiden och Samlat stöd för patientsäkerhet. Där hittar du stöd för att främja det suicidförebyggande arbetet inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård.

Förutom förlust av människoliv leder suicid till psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Därför är det viktigt att personalen har kunskap om risk- och skyddsfaktorer, och att verksamheterna arbetar systematiskt för att förebygga suicid.

På Kunskapsguiden och Samlat stöd för patientsäkerhet hittar du exempelvis samlad information om risk- och skyddsfaktorer och om utlösande faktorer. Du kan också läsa om systematiskt kvalitetsarbete inom ramen för ledningssystem och om suicid som vårdskada.