Flygbild på stort bostadskomplex.

Stöd för socialtjänsten att förebygga avhysningar

Publicerad:
Socialstyrelsens vägledning i arbetet med att förebygga avhysningar är nu reviderad och publiceras i en ny version. Syftet är att ge socialtjänsten ett aktuellt och behovsanpassat stöd i arbetet med att förebygga avhysningar från bostäder.

Socialtjänstens arbete med att förebygga avhysningar är en betydelsefull del i samhällets samlade insatser mot hemlöshet. Personer som en gång blivit avhysta har ofta svårt att komma in på bostadsmarknaden igen, bland annat utifrån de krav som är förknippade med att få ett hyreskontrakt.

Socialstyrelsen har nu reviderat vägledningen Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, utifrån lagstiftning, förändringar på bostadsmarknaden och den verksamhetsutveckling som har skett inom området.

– För att stötta socialtjänsterna i att jobba mer förebyggande mot avhysningar har vi uppdaterat publikationen. Den har även fått en tydligare struktur som gör att den är lättare att hitta i och använda som en checklista, säger Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen.

Vägledningen vänder sig främst till beslutsfattare och personal inom socialtjänsten. Den kan också vara ett stöd för samverkande aktörer som hyresvärdar och Kronofogden samt för frivilligorganisationer, personliga ombud och andra som stöttar enskilda personer och familjer.

Ladda ner vägledningen
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningarArtikelnummer: 2022-6-7914|Publicerad: 2022-06-01

Läs mer om att förebygga avhysningar på Kunskapsguiden