Senior woman sitting in a comfortable armchair in her living room concentrating on surfing the internet on a tablet navigating the screen with her finger

Stöd för personal på boende för äldre med demenssjukdom

Publicerad:
Nu finns ett nytt kunskapsstöd för dig som arbetar på boende för äldre med demenssjukdom

Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd: Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre. Detta dokument ger stöd till personal och chefer i särskilda boendeformer för äldre om hur arbetssätt kan anpassas då personer med demenssjukdom bär på coronavirus.