Äldre man och kvinna frÃ¥n hemtjÃnst skrattar tillsammans

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre

Publicerad:
Ideella föreningar och stiftelser kan nu få bidrag för att arrangera aktiviteter som kan bryta ensamhet och isolering bland personer äldre än 62 år.

Bidraget ges för att skapa kontaktytor som kan bidra till gemenskap och stimulans bland äldre. Ideella föreningar och stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, kan söka bidraget för olika typer av åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer. Det kan exempelvis röra sig om att göra det enklare för äldre att engagera sig ideellt, att delta i aktiviteter som arrangeras ideellt eller att möta yngre personer.