Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Publicerad:
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter, med cancervårdens behov som utgångspunkt. Idag, den 30 juni, delredovisas uppdraget som ska vara klart för slutredovisning i november 2021.

Idag lagras information om en individ ofta i olika informationssystem vilket kan försvåra exempelvis sjukhus att dela data med varandra. Nationella informationsmängder, NIM, är ett system som gör att olika typer av kommunikationsformat kan utbyta information med varandra oberoende av teknisk plattform eller standard.

I Socialstyrelsens regeringsuppdrag ingår att kartlägga gemensamma NIM inom cancerområdet för att skapa ett urval. Urvalet ska basera sig på nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. I uppdraget ingår också att reda ut om de nationella informationsmängderna kan användas i till exempel riktlinjer och vårdprogram, vid inrapportering i hälsodata- och kvalitetsregister och för standardiserade vårdförlopp. Inom uppdraget ska det dessutom utformas användarstöd och modeller för utbildningsinsatser som ska genomföras.

Arbetet med nationella informationsmängder utgår delvis från det arbete som pågår i USA samt Nederländerna och Belgien. Socialstyrelsen har dialog och samarbeten med Nictiz och Snomed CT international i dessa frågor. NIM:ar kommer att kunna ligga till grund för arbete som behöver ske på internationell nivå.

Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter Delrapport 2020
Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter – Delrapport 2020Artikelnummer: 2020-6-6848|Publicerad: 2020-06-30