Vårdpersonal och vårdtagare dansar styrdans

Spelet ”Bra vanor – tänk stort, börja smått” finns åter i lager

Publicerad:
Nu finns åter det material som på ett lekfullt sätt inspirerar till hälsosamma levnadsvanor. Fokus ligger på fysisk aktivitet och hälsosamma livsmedel. Materialet består dels av ett spel, dels av en blädderpärm som innehåller tips om olika aktiviteter.

Att använda materialet kan både ge en puff i hälsofrämjande riktning och ett trevligt avbrott i vardagen. Spelet och blädderpärmen passar alla, men är särskilt framtaget med tanke på personer med intellektuell funktionsnedsättning. En handledning till materialet ingår. Du beställer paketet till portokostnaden.

Spelet stimulerar till hälsosamma levnadsvanor

Paketet ”Bra vanor – tänk stort, börja smått” vill locka till att pröva kravlösa fysiska aktiviteter som kan bryta stillasittande och att våga smaka nya livsmedel. Aktiviteterna kan behöva anpassas efter personernas förutsättningar och funktionsförmåga. Allt kan göras i lekfulla former och tillsammans med andra personer i individens nära krets, till exempel stödpedagog, stödassistent, personlig assistent eller med någon annan person som också får stöd inom verksamheten. Materialet kräver inte läskunnighet om det används tillsammans  med personal. Det kan användas även av den som är rullstolsburen men alternativen till fysisk  aktivitet blir då något färre.

Spelmaterial

Spelet består av en spelplan och 60 kort med förslag på aktiviteter. På varje kort finns en aktivitet som spelaren ska utföra för att kunna gå vidare på spelplanen. Aktiviteterna kan antingen vara fysiska, till exempel att dansa, eller ha en anknytning till livsmedel och mat. Aktiviteterna (korten) ska givetvis anpassas till de personer som deltar. Spelet tillåter två eller fler deltagare.

Blädderpärm med förslag på aktiviteter

Blädderpärmen innehåller tips på aktiviteter. I ett gruppboende kan pärmen stå i ett gemensamt utrymme. För personer som bor i eget boende kan pärmen stå väl synligt. Man hittar själv formen för när och hur man vänder blad och genomför de föreslagna aktiviteterna.

Varför arbeta med levnadsvanor?

De flesta kan själva bestämma sig för om man vill leva mer hälsosamt. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning, med rätt till stöd enligt LSS eller SoL kan det vara svårt att ta sådana beslut.  Genom att stödja och motivera personer med den typen av funktionsutmaningar kan de, utifrån sina önskningar och förutsättningar, förbättra möjligheterna till ett friskare liv.

Hälsosamma levnadsvanor kan vara så mycket! Det här materialet fokuserar på en liten del av hälsosamma levnadsvanor. Men som spelet delvis säger: Bra vanor – tänk stort, börja smått!

Så här beställer du "Bra vanor – tänk stort, börja smått"

Du kan beställa spel, blädderpärm och handledning till frakt- och portokostnad på kunskapsguiden.se