Flygbild på stort bostadskomplex.

Sök medel för analys av sjukhusens robusthet

Publicerad:
Nu kan regioner ansöka om medel inom investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig, SSIK. För 2023 kan regioner söka för nulägesanalys av sjukhusfastigheter där det bedrivs slutenvård. Efter genomförd nulägesanalys ansöker regioner om medel hos Socialstyrelsen senast den 9 november i år.

Regioner kan välja att göra en nulägesanalys för en eller flera sjukhusfastigheter under 2023 och därefter ansöka om medel för genomförd nulägesanalys. Regioner som inte kartlägger samtliga sjukhusfastigheter i år, kan fortsätta med resterande sjukhus under kommande år. 

Syftet med kartläggningen och nulägesanalyserna är att ge en regional bild över befintlig driftsäkerhetsnivå på hälso- och sjukvårdens fastigheter där det bedrivs slutenvård. Underlag från analyserna kommer även att användas till att skapa en nationell lägesbild.

Det här är ett av Socialstyrelsens många uppdrag att stödja regionerna i att stärka sin beredskap. Den behöver vara robust nog att klara stor belastning och flexibel nog att hantera de behov som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig.