Bidrag till äldreomsorgslyftet

Publicerad:
Kommuner kan ansöka om bidrag för att fortbilda personal till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Nu kan kommuner söka bidrag för att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Under 2020 delas 462 miljoner kronor ut till kommuner för att ny och befintlig personal ska få möjlighet att fortbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Även under 2021 kommer statsbidrag för äldreomsorgslyftet att fördelas.