Socialstyrelsen följer noga utvecklingen av coronaviruset

Publicerad:
Socialstyrelsen har ett nära och tätt samarbete med Folkhälsomyndigheten som är den myndighet som ansvarar för smittskyddet i Sverige.

Hittills har ett fall av coronavirus konstaterats i Sverige. Folkhälsomyndigheten har publicerat frågor och svar om viruset på sin webbplats

Socialstyrelsen bevakar hälso- och sjukvårdens beredskap och möjlighet att hantera smittade. Vi samverkar regelbundet med regionerna där vi bland annat stämmer av vårdplatsläget. Bedömningen är att beredskapen på sjukhusen är god och att nödvändig kompetens finns, vilket skapar goda förutsättningar för en korrekt hantering.   

Vi förbereder samtidigt för att kunna samordna och stödja regionerna om händelsen får en annan utveckling än den som nu förutspås. Om så sker hämtar och delar vi ytterligare information med alla regioner och med berörda myndigheter.