Äldre person i rullstol

Socialstyrelsen deltar i kampanj om stärkt brandskydd för riskutsatta

Publicerad:
Under december månad driver MSB kampanjen ”Stärk brandskyddet för en närstående” som vänder sig till allmänheten. I samband med kampanjen vill Socialstyrelsen lyfta stödmaterial till kommunerna för att stötta det systematiska arbetet med att stärka brandskyddet hos riskutsatta.

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Om dessa individer får ett förstärkt brandskydd kan många liv räddas.

Stöd för systematiskt arbete med stärkt brandskydd

Under december månad driver MSB en kampanj till allmänheten om brandskydd för särskilt riskutsatta personer. I samband med kampanjen vill Socialstyrelsen uppmana kommunerna att prioritera frågan och utbilda personal med hjälp av vårt och MSB:s stöd för att underlätta det systematiska arbetet med stärkt brandskydd.

Stödmaterialet som lanserades förra året består bland annat av ett tema på Kunskapsguiden, en webbutbildning och en vägledning. Genom att erbjuda ett lättillgängligt stödmaterial vill vi underlätta för kommunerna att arbeta för att stärka brandskyddet hos riskutsatta individer. Materialet riktar sig både till handläggare och utförare som arbetar för och hos dessa individer, och till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare.