Mikroskopisk vy av coronavirus

Socialstyrelsen arbetar med att säkerställa tillgången på antivirala läkemedel mot covid-19

Publicerad:
Den senaste veckan har Socialstyrelsen fått många frågor om hur myndigheten agerar när det gäller de nya läkemedlen mot covid-19, så kallade antiviraler i tablettform.

Socialstyrelsen arbetar aktivt med att säkerställa att Sverige får tillgång till de nya läkemedel som utvecklas mot covid-19. I det här arbetet har myndigheten en tät dialog med läkemedelsbolag, andra myndigheter och regionerna.

Myndighetens arbete har intensifierats efter att regionerna har signalerat att de vill ha tillgång till betydligt större volymer än vad de tidigare sett behov av.
  

Faktaruta

Socialstyrelsen har ett tidsbegränsat uppdrag att hjälpa regionerna med inköp av läkemedel som ges i vården mot covid-19. Det handlar främst om nyutvecklade läkemedel som ännu inte har något godkännande via den normala processen. Både när det gäller befintliga läkemedel mot covid-19 och de nya antivirala läkemedlen har vi en löpande dialog med regioner och andra myndigheter kring behov.