Pillerburk och texten skydda antibiotikan

Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

Publicerad:
Sjukvården behöver fungerande antibiotika för att kunna rädda liv. Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Den 18–24 november uppmärksammas antibiotikaresistens världen över.

Antibiotika behövs till exempel vid operationer, i cancervården och vid vård av för tidigt födda. All användning av antibiotika driver på utvecklingen av resistenta bakterier. Därför ska antibiotika inte användas till sjukdomar som kroppen kan läka på egen hand.

Vårdhygien viktigt verktyg mot antibiotikaresistens

Merparten av alla patienter med en vårdrelaterad infektion behandlas med antibiotika. För att motverka antibiotikaresistens är det därför viktigt att minska risken för smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien är ett verktyg för vården, tandvården och omsorgen och handlar att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

Mer om vårdhygien och ta del av Socialstyrelsens stöd och föreskrifter

Hela samhället måste bidra

Resistenta bakterier känner inga gränser. De kan spridas i hela världen – mellan människor och djur via livsmedel och i miljön. Därför måste hela samhället bidra till att motverka antibiotikaresistens. Socialstyrelsen är med i en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens tillsammans med 25 andra myndigheter och organisationer från olika samhällssektorer. 

Läs mer om samarbetet och vad var och en kan göra på Skydda antibiotikan 

Antibiotikaresistens uppmärksammas 18–24 november

Den 18 november hålls den Europeiska antibiotikadagen för att uppmärksamma antibiotikaresistens. Då går även startskottet för den internationella veckan med temat "Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens".  

Om European Antibiotic Awareness Week hos Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC

Om World Antimicrobial Awareness Week hos WHO