Sjukvårdspersonal injicerar vaccin i en arm

Även sjuksköterskor med vaccinationsutbildning får ordinera vaccin mot covid-19 till barn 16 år och äldre

Publicerad:
Socialstyrelsen har beslutat att även sjuksköterskor, med utbildning inom vaccinationsområdet, är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn som är 16 år eller äldre.

En förutsättning för ordination är att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 

Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.

Föreskriften träder i kraft imorgon den 18 augusti. 

Läs mer i föreskiften nedan. 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:62) om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Sedan tidigare har

  • sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • sjuksköterskor med en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till både vuxna och barn.