""

Lyckat arbete med daglig styrning i Sigtuna

Publicerad:
Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler har ökat markant inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun. Daglig styrning och tydligt ledarskap är centrala faktorer i förbättringsarbetet.

Frågor om basala hygienrutiner och klädregler har fått starkt fokus under den pågående pandemin. Inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats kraftigt, från 48 till 98 procent, enligt en färsk undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner. Flera faktorer ligger bakom resultatet, men ett aktivt arbete med daglig styrning och tydligt ledarskap ses som viktiga delar. Arbetet med detta inleddes under det kritiska pandemiläget våren 2020, då en dagordning för den dagliga styrningen togs fram efter beslut i förvaltningsledningen.

– Cheferna på de särskilda boendena har samlat medarbetarna varje dag och informerat om smittoläget, hygienrutiner och skyddsutrustning. Den här dagliga styrningen har verkligen blivit en framgång med många vinster. Så det är något som vi kommer att fortsätta med även när pandemin är över, säger Lena Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sigtuna kommun.

Den dagliga styrningen med gemensamma samlingar har också varit ett viktigt forum där personalen kan ställa frågor till cheferna.

– Det fanns mycket osäkerhet och rädsla när pandemin kom och det var många som behövde prata om det. Det var en speciell tid, och även på det sättet har de dagliga samlingarna var väldigt viktiga, säger Lena Söderman.

Samtidigt som den dagliga styrningen startade det blev det också obligatoriskt att gå Socialstyrelsens webbutbildning om basala hygienrutiner.

Tydligt ledarskap viktigt

Utöver kunskap och kompetens lyfter Lena Söderman fram vikten av kultur- och beteendeförändringar hos medarbetarna. Det har mycket med tydligt ledarskap att göra, menar hon. Det kan vara på en så konkret nivå som vad du som närmsta chef har på dig.

– Om jag som chef pratar om basala hygienrutiner och inte själv följer exempelvis klädreglerna så blir det inte trovärdigt. Det är en signal om att det man pratar om är viktigt, säger Lena Söderman.

– Och vi tror och hoppas att vi har fått en beteendeförändring bland våra medarbetare. Att man till exempel blivit mer öppen och påminner varandra om de basala hygienrutinerna, säger Lena Söderman.

 

Bilden: Lena Söderman är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sigtuna kommun. Foto: Sigtuna kommun

Socialstyrelsens webbutbildning i basala hygienrutiner:

Snart är sommaren här och det behövs många nya krafter inom vården och omsorgen. Socialstyrelsens kostnadsfria webbutbildning i basala hygienrutiner är speciellt anpassad för dig som arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Den passar bra för både erfaren och ny personal och kan vara en del i introduktionen för sommarvikarier. Kursen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.