Kvinna som lutar sig mot ett blommande träd.

Se seminariet Covid efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?

Publicerad:
Onsdagen 24 mars anordnade Socialstyrelsen ett webbinarium där vi fokuserade på utmaningarna med långvariga eller sena symptom efter en avslutad covid-19 infektion, så kallad postcovid. Intresset för ämnet var mycket stort med över 700 deltagare anmälda.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell inledde seminariet med att konstatera att pandemin påverkat samhället på många olika sätt, men inte minst enskilda individer.

En panel med representanter för vården, för patienter och för Socialstyrelsen diskuterade sedan bland annat primärvårdens roll, kunskapsläget och vilka behov de ser både här och nu och på längre sikt.

Panelen lyfte olika perspektiv postcovid som tex vad tillståndet innebär, vilka upplevelser och erfarenheter patienter har och vilka utmaningar hälso- och sjukvården ser.

Medverkande:
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor, överläkare i Rehabmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ordförande i NAG (Nationell arbetsgrupp) Uppföljning efter covid-19
Hedvig Glans, Biträdande överläkare, Sektionschef Huddinge, Medicinsk enhet för Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Åsa Kristoferson Hedlund, Ordförande, Svenska Covidföreningen
Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Thomas Lindén, Avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården samt Government Chief Medical Officer, Socialstyrelsen
Moderator: Linda Corsvall, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen

Här kan du se seminariet Covid efter pandemin - hur hanterar vi det fortsatta vårdbehovet?