""

Ny analys om kompetensförsörjningen under pandemin

Publicerad:
Stärkt samordning och samarbete, behov av specialistkompetens, fokus på kärnverksamheten, kompetensbrist i äldrevården och ökat intresse för vårdutbildningar. Det är exempel på konsekvenser som Nationella vårdkompetensrådet idag lyfter fram i sin analys av hur coronapandemins första våg har påverkat kompetensförsörjningen i vården.

Vårdens verksamheter har länge haft svårt att rekrytera nya medarbetare, säkerställa kompetensutveckling och använda befintlig kompetens på ett effektivt sätt. På uppdrag av regeringen sjösattes i januari 2020 Nationella vårdkompetensrådet. Rådet representerar viktiga aktörer för att möjliggöra hela kedjan av kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården – lärosäten, vårdens arbetsgivare och ansvariga myndigheter.

I dag släpper Nationella vårdkompetensrådet sin första bedömning, en analys om hur coronapandemin påverkar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

– Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av den pressade situationen som pandemin innebär. Därför har vi – utifrån våra olika perspektiv – valt att göra en gemensam analys för att identifiera lärdomar som kan hjälpa oss i det fortsatta arbetet med att förbättra och effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården, såväl i den fortsatta pandemisituationen som på längre sikt, säger rådets ordförande, Ann-Marie Wenn-berg Larkö, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Rådet konstaterar i sin analys att samordning och samarbete om bemanning och fortbildning har stärkts och att behovet av specialistkompetens synliggjorts under pandemin. Teamarbete och digitala arbetssätt har ökat, liksom intresset för vårdutbildningar. Dessutom har administrationen effektiviserats och fokus på kärnverksamheten ökat. Kompetensbehoven i den kommunala hälso- och sjukvården har också blivit tydliga, liksom forskningens roll för kompetensförsörjningen.

För att driva på önskvärd utveckling och möta några av utmaningarna har Nationella vårdkomptensrådet även lagt fram förslag på åtgärder.

– Vi vill främja ett ökat samarbete mellan lärosäten i varje sjukvårdsregion om särskilt efterfrågade specialistinriktningar för sjuksköterskor. Vi vill också understryka vikten av att utbildning i teamarbete och interprofessionellt lärande stärks i grundutbildningarna som förberedelse inför teamarbete i praktiken. I den kommunala hälso- och sjukvården vill vi främja en ökad tillgång på legitimerad personal och forskningssatsningar, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.