Möte mellan tre män, de sitter vid ett köksbord och diskuterar kring ett dokument.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Publicerad:
Det är nu möjligt för vårdgivare och omsorgsgivare att utbyta information med varandra genom lagen (2022:913) om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. Lagen gör det möjligt för vårdgivare och socialtjänstens verksamheter som arbetar med omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning att dela och ta del av information mellan varandra.

Genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan kommunikationen förenklas mellan olika vårdgivare och omsorgsgivare och därmed kan vården och omsorgen för den enskilde förbättras. Onödig dubbeldokumentation kan också undvikas, eftersom vårdgivare och omsorgsgivare kan dela och ta del av varandras uppgifter när det behövs för vården och omsorgen av den enskilde.

För att dela och ta del av uppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation behöver verksamheterna vara anslutna till ett elektroniskt system. Det är frivilligt att ansluta sig till ett sådant system.

Vi har samlat stödet till både vårdgivare och socialtjänstens verksamheter på webbsidan Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation - samlat stöd för vårdgivare och omsorgsgivare.