Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Myndighetsmeddelande med anledning av covid-19

Publicerad:
Krisinformation.se är nu den platsen där du hittar all samlad och bekräftad information kring covid-19, det går Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och UD ut med i ett gemensamt myndighetsmeddelande.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det görs genom att:

  • du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom
  • du avstår från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk
  • du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder.

Vid frågor, gå till www.krisinformation.se, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Utrikesdepartmenetet.