Tjej i ett kök

Samarbete för att upptäcka våld

Publicerad:
Socialstyrelsen har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket arbetat med ett flerårigt regeringsuppdrag för att förbättra upptäckten av och öka kunskapen om våld i nära relationer. Arbetet redovisas i en slutrapport som nu lämnats över till regeringen.

− Uppdraget har bidragit till att problematiken har synliggjorts och att respektive myndighet förstår att man har en viktig roll att spela i att upptäcka våld och att hänvisa till stöd och hjälp, säger Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrelsen.

− Myndigheterna, som har kontakt med många kunder, har infört nya arbetssätt, rutiner och verktyg för att personal ska kunna upptäcka, informera och ställa frågor om våld samt hänvisa till stöd. En mängd olika utbildningar och stöd har tagits fram för att höja kompetensen – och här har Socialstyrelsen kunnat bistå de övriga myndigheterna med bästa tillgängliga kunskap på området.

I uppdragets rapport finns slutsatser om hur arbetet med att upptäcka och motverka våld blir framgångsrikt.

− Det behövs bland annat en tydlig ledning och styrning för att arbetet ska vara uthålligt över tid och för att personal ska kunna känna sig trygga med att ställa frågor om våld, säger Maria Boustedt Hedvall.

Samverkansuppdraget att upptäcka våld bidrar till de jämställdhetspolitiska målen som är beslutade av riksdagen.