Porträtt av kvinnlig sjukvårdspersonal i sjukhusmiljö

Så många har ansökt om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Publicerad:
Här får du en daglig uppdatering av hur många som hittills har ansökt om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Du kan också se hur många ärenden som är beslutade och klara.

Det kan ta lång tid att få ett beslut på grund av den stora mängden ansökningar som inkommit på kort tid. I dagsläget kan vi inte ge besked om hur lång tid det tar. Våra handläggare jobbar intensivt med ansökningarna och varje ärende måste granskas noggrant. Det ligger i vårt uppdrag att processen är rättssäker och att vi gör en likvärdig bedömning av alla ansökningar.

Vi hanterar ansökningarna i turordning. Men eftersom ärendena tar olika lång tid att handlägga, bland annat beroende på komplexitet, kan besluten inte alltid fattas i samma ordning som ansökningarna har kommit in. Om vi till exempel behöver be en sökande att komplettera sitt ärende och skicka in fler handlingar, kan ärendet ta längre tid att handlägga. Då kan det hända att andra, trots att de ansökt senare, får sitt beslut före den här personen.

Fredag 29 september, klockan 10:00

  • Inkomna: 57 119
  • Beslut: 20 266

Sedan den 1 juli kan den som vill få en skyddad yrkestitel som undersköterska ansöka om ett yrkesbevis från Socialstyrelsen. I dagsläget kan vi inte ge besked om hur lång tid det tar att få beslut.