Hemtjänst hemma hos kvinna

Så här ser läget ut inom vård och omsorg för äldre

Publicerad:
Covid-19-pandemins effekter syns på flera olika sätt i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg för äldre. Till exempel flyttar allt fler in på äldreboenden igen efter en tydlig nedgång under 2020. Det finns också en risk för bestående skillnader i äldres munhälsa på grund av uteblivna tandläkarbesök.

För verksamheter inom vård och omsorg finns det flera tendenser i Socialstyrelsens senaste lägesrapport om vård och omsorg för äldre, som det kan vara bra att vara uppmärksam på. 

Ta del av lägesrapporten
Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2022Artikelnummer: 2022-3-7791|Publicerad: 2022-03-30

Nedan kommer några exempel från rapporten:

Fler flyttar in på äldreboenden igen

Efter en tydlig nedgång under det första halvåret av pandemin har fler personer börjat att flytta in på äldreboenden igen. Under oktober–november 2021 flyttade det till och med in fler än under motsvarande period 2019. Samtidigt minskade väntetiden för att få flytta in på äldreboende mellan 2020 och 2021, vilket kan vara en effekt av såväl pandemin som ett ökat byggande av specialbostäder. Väntetiden kan dock variera ganska mycket mellan kommunerna.

Allt tyder på att kommunerna behöver ha beredskap för en ökad efterfrågan på insatser inom äldreomsorgen.

Läs mer i Socialstyrelsens pressnyhet Efter pandemieffekt: Allt fler äldre söker sig till omsorgen

Risk för bestående skillnader i äldres munhälsa

På grund av att många tandvårdsbesök har uteblivit under pandemin, finns det en risk för uppdämda tandvårdsbehov och sämre munhälsa hos äldre som behövde mycket tandvård redan före pandemin. Det kan i sin tur göra att de som bor på vård- och omsorgsboenden kan behöva stöd i sin dagliga munvård. Vård- och omsorgspersonal kan därför också behöva få utbildning för att kunna ge sådant stöd.

Vårdbehoven ökar samtidigt som antalet specialistläkare minskat

Den äldre delen av befolkningen kommer att öka kraftigt framöver och den gruppen kommer också att ha allt mer komplexa vårdbehov. Detta samtidigt som antalet specialistläkare i geriatrik inom hälso- och sjukvården har minskat under flera år. Även antalet sjuksköterskor inom vård och omsorg för äldre har minskat något sedan 2015, även om det har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Det är väldigt tydligt att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen kommer att behöva öka för att möta såväl dagens behov som de framtida.

Se Socialstyrelsens seminarium: Efter två år av pandemi – hur ska den medicinska kompetensen stärkas i vård och omsorg för äldre? 

Nytt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre

Ett nytt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre kommer på regeringens uppdrag att inrättas vid Socialstyrelsen i augusti.
Hör Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell berätta om centrumet på LinkedIn.