Egenprovtagning för Covid

Rekommendationer om covid-19 ligger kvar i vård och omsorg

Publicerad:
Från och med den 9 februari lyfts de flesta restriktioner i samhället kopplat till covid-19. Inom hälso- och sjukvård samt omsorg, ligger dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittförebyggande åtgärder kvar för att skydda äldre och andra riskgrupper.

Det är viktigt att du som personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg:

  • stannar hemma om du är sjuk och testar dig vid symtom på covid-19

  • fortsätter arbeta med smittförebyggande åtgärder - god följsamhet till basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner är grunden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg

  • vaccinerar dig, eftersom det är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och är en av åtgärderna för att minska smittspridning

  • är uppdaterad på det som gäller i din region (prata med din chef om du är osäker på vad som gäller).

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten på sidan Åtgärder mot spridning av covid-19 - rekommendationer till vård, tandvård och omsorg