Sjukvårdspersonal studerar en datorskärm med röntgenbild och diskuterar.

Regioner tilldelade högspecialiserad vård

Publicerad:
Den 24 maj beslutade nämnden för nationell högspecialiserad vård om vilka regioner som ska få tillstånd att bedriva verksamhet inom ytterligare sju nationella vårdområden.

Flera av de vårdområden som nu införlivas i systemet för nationell högspecialiserad vård har sedan tidigare haft en informellt koncentrerad vårdstruktur men med dessa beslut stärks den struktur som skapats ytterligare.

– På sina håll kan kompetensförsörjningen svikta, resursfördelningen förändras och patientflödena behöva tydliggöras. Genom att inkorporera dessa i den nationellt högspecialiserade vården så blir ansvarstagandet tydligare och robustheten i systemet säkerställs, berättar Kristina Wikner, enhetschef på enheten för högspecialiserad vård.

De regioner som nämnden tilldelat tillstånd för är:

  • Avancerad Bäckenkirurgi – Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen.

  • Gendermatoser – Region Uppsala.

  • Resttillstånd efter polio – Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

  • Svåra hudsymtom – Region Stockholm, Region Skåne, Region Uppsala, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen.

  • Tarmrehabilitering för barn – Region Stockholm, Region Uppsala, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

  • Visceral transplantation – Västra Götalandsregionen.

  • Vård vid tarmsvikt hos vuxna – Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.

Härnäst så kommer de nya tillståndsinnehavarna att kallas till uppstartsmöten med Socialstyrelsen. Därefter tar arbetet med att utveckla mått för årlig uppföljning vid. Socialstyrelsen följer upp besluten och publicerar resultaten från verksamheterna varje år – detta för att transparensen för remittenter, andra vårdgivare och patienter ska bli ännu bättre.

Här kan du läsa mer om de senaste nämndbesluten.