Rätt vård och stöd till barn och unga med psykiatriska 
tillstånd

Rätt vård och stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd

Publicerad:
Psykisk hälsa är grundläggande för att kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Samtidigt ser vi att antalet barn och unga vuxna med psykiatriska tillstånd ökar. Stödet till unga med tidiga tecken behöver därför stärkas, väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas och de regionala skillnaderna utjämnas.

Socialstyrelsens uppdrag är att stödja kommunerna och regionerna. Vi tar fram nationella riktlinjer, regler och andra stöd för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna. Vi följer även upp vårdens och omsorgens kvalitet och tillgänglighet i olika delar av landet.

Läs mer om vårt arbete med att barn och unga vuxna ska få den vård och omsorg de har behov av för att må och fungera bättre på sidan Psykisk hälsa och suicidprevention.

Vad menas med psykiatriska tillstånd?

Att ha ett psykiatriskt tillstånd är att ha besvär eller symtom som uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos. Det gäller till exempel depression, ångestsyndrom och schizofreni. Det gäller också så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis adhd och autism. Läs mer om begreppen psykisk hälsa och ohälsa.