Rapportering av uppdrag om riskgrupper kopplat till covid-19

Publicerad:
Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupperna kan ha ett särskilt behov att skyddas mot smitta av nya coronaviruset. Underlaget bygger på nuvarande kunskapsläge och därmed kan bedömningen komma att behöva omprövas och utvecklas.

Uppdraget har rapporterats till regeringen idag fredag den 17 april.

Förtydligande 23 april

Socialdepartementet kommer att använda underlaget för att ta ställning till om det kan finnas möjlighet till ekonomisk ersättning för personer i riskgrupper som riskerar särskilt allvarlig sjukdom. Om möjlighet till ersättning finns ska departementet också ta ställning till hur och för vilka.

Syftet med ersättningen är i så fall att de ska kunna avstå från yrkesarbete, i de fall arbetet inte medger att de skyddsåtgärder mot smitta som Folkhälsomyndigheten rekommenderar kan tillämpas.

Rapporten är inte en riktlinje, rekommendation eller författning.

Regeringsuppdraget att identifiera riskgrupper för allvarlig sjukdomsutveckling och död vid covid-19, har gällt för personer 18 och 67 år. Underlaget gällande riskgrupper avser inte barn.