""

Nya processmodeller för rehabilitering av postcovid

Publicerad:
Socialstyrelsen tagit fram processmodeller för planering av rehabiliterande insatser för personer med postcovid. Modellerna är tänkta att fungera som ett stöd för den kommunala och regionala primärvården.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med postcovid. 

De processmodeller som publicerats idag är ett av flera kunskapsstöd för de aktörer som behöver samverka och planera omhändertagandet av personer med postcovid. Stödet gäller rehabilitering för vuxna, ungdomar och barn.

Vi riktar oss till beslutsfattare, chefer eller personal som arbetar med patienter med postcovid, särskilt i primärvården. Stödet vänder sig till både regional och kommunal hälso- och sjukvård och till socialtjänsten, i privat eller offentlig regi.

Kunskapsstödet innehåller två processmodeller för rehabilitering vid postcovid: en modell för patienter som kan söka vård på en vårdcentral och en modell för patienter som får rehabilitering i hemmet. Vi ger också exempel på hur primärvården kan arbeta med att ta fram lokala rutiner och organisera vården.

Stöden kring postcovid publiceras löpande och uppdateras allt eftersom ny kunskap blir tillgänglig.